Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Biyoloji Bölümü

K.S.Ü. BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Laboratuvar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuvar önlüğü giyilmelidir.
Laboratuvarda yiyecek içecek türü besin maddeleri bulundurulmamalı ve yenmemelidir. Bu sağlık ve güvenlik açısından son derece önemlidir.
Laboratuvar masalarının üzeri her zaman temiz tutulmalıdır. Çanta vb. gibi eşyalar masalarda bırakılmamalıdır.
Mikroskop kullanımı gerektiren çalışmalarda mikroskobun ayarı kontrol edilmeli ve temizliğine dikkat edilmelidir.
Laboratuvarda değişik deneylerde kullanılmak üzere birçok araç, gereç, madde ve malzeme bulunabilir. Bunlardan sadece yapılacak deneylerde kullanılacak olanlarla ilgilenilmeli, diğerlerine dokunulmamalıdır.
Laboratuvarda kullanılan kimyasallar (asitler vs) ile çalışılırken dikkatli olunmalıdır. Hiç bir kimyasal ile şaka yapılmamalıdır.
Çalışılan masada kimyasal madde şişeleri bulundurulmamalıdır.
Kimyasal maddelere kesinlikle elle dokunulmamalıdır. Temas durumunda eller bol su ile yıkanmalıdır.
Alınan kimyasal şişesinin doğruluğunun teyidi için üzerindeki etiket mutlaka okunmalıdır. Başlangıçta bazı kimyasalların isimleri birbirine benzetilebilir
Kullanılmayan kimyasal maddeler çeşitli etkiler nedeniyle orijinalliğini kaybetmiş olabileceğinden kabına geri dökülmemelidir.
Özellikle sıvı kimyasalların alınması sırasında kesinlikle maddeler pipete ağızla çekilmemeli, bu amaçla daima özel aletler (puar) kullanılmalıdır.
Kimyasal maddeler laboratuvardan alınıp başka yerlere götürülmemelidir.
Kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği, özellikle gaz çıkışı olduğu durumlarda çıkan gaz, buhar veya duman kesinlikle solunmamalı ve ortam hemen havalandırılmalıdır.
Bazı kimyasallar su ile şiddetli reaksiyon verdiğinden her tür madde lavoboya dökülmemelidir.
Kesinlikle asit üzerine su dökülmemelidir. Su üzerine asit yavaş yavaş ilave edilmelidir.
Buharı tehlikeli olan kimyasal maddelerle çalışılacaksa mutlaka çeker ocak altında, laboratuvarda çeker ocak yoksa havalandırma düzeneğinin altında çalışılmalıdır.
Laboratuvarda kullanılan cam malzemelerin kırık veya çatlak olmadıklarından ve temiz olduklarından emin olunmalıdır.
Jilet, bistüri gibi keskin aletler ile çalışılırken oldukça dikkatli olunmalıdır.
Lam, lamel, jilet, süzgeç kâğıdı gibi atıklar lavaboya atılmamalıdır.
Hazır preparatlarla çalışılırken preparatın zarar görmemesi için dikkatli olunmalıdır.
Terazi ile çalışıldığında terazi ve çevresi temiz tutulmalıdır. Tartım alınırken madde, terazi üzerine konulmuş ve darası alınmış bir parça kâğıt veya bir beher yardımıyla tartılmalıdır.
Deneylerde kullanılan cam malzemelerin ısıtılması gerekiyorsa bu işlem için tahta maşalar veya pensler kullanılmalı, malzemeler elle tutulmamalıdır.
Test tüplerinde ısıtma yapılırken tüplerin ucu etraftaki kişiler üzerine doğru tutulmamalıdır.
Laboratuvar çalışmaları sona erdikten sonra dağınıklıkları toparlamak, atıkları atmak ve temizlik yapmak için ayrıca vakit ayrılmalıdır. Deney masaları ve kullanılan malzemeler mutlaka temizlenmelidir.
Laboratuvar düzeninin korunması için kullanılan araç, madde ve malzeme (özellikle mikroskoplar) dolaplara veya alındıkları raflara geri konmalıdır.
Deney esnasında ve sonrasında su ve gaz muslukları kontrol edilmelidir.
Elektrikli aletler kullanıldıktan sonra fişleri çekilmeli ve temizlikleri yapıldıktan sonra yerlerine yerleştirilmelidir.
Laboratuvardan sonra, ellerinizin kimyasal maddeler ile kirlenmiş olması ihtimalini düşünerek, eller yıkanmadan (unutmayın; sigara, karbontetraklorür ya da kloroform gibi klorlu maddelerin zehirlilik düzeyini arttırır) sigara içilmemelidir.
Laboratuvarlarda sigara içmek kesinlikle yasaktır. Laboratuvarda cep telefonunu kapalı tutulmalıdır.
Tüm öğrenciler laboratuvardaki yangın söndürücülerin yerlerini çok iyi bilmelidirler.
Laboratuvardan çıkınca eller mutlaka yıkanmalıdır.
 



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı