Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Biyoloji Bölümü

Etkinlik Tavimi
Tümü HABERLER
2014 KSÜ Biyoloji Tanıtım

Amacı: Biyoloji Bölümü, bilim dünyası ve toplumun temel değerlerini benimsemiş, günümüz 

ihtiyaçlarına göre yaşam bilimleri alanında hem teorik hem de uygulama bilgileriyle donanmış, 

farklılıklara saygılı, etik değerlere bağlı, günümüzün gereklerine uygun araştırma imkânlarını 

kullanarak, bilginin üretilmesi ve uygulanmasını görev edinmiş, toplum ihtiyaçlarına uygun bilimsel 

düşünceye sahip, donanımlı, cesaretli, girişimci niteliklerde biyologlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 

Misyonumuz

Topluma ve bilim dünyasına bilimin temel ilkelerini benimsemiş, dünyaya keşfetmek için bakan, yaratıcı, evrensel 

bilimin geliştirilmesine katkıda bulunan, değer üreten, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygı gösteren nitelikli 

biyologlar yetiştirmeyi ve çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin yaratılmasını, 

yayılmasını ve uygulanmasını görev edinmiştir.

 

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası ölçekte takip edilen ve öncelikli olarak talep gören, bunu üstün nitelikli ürünlerle 

sürdürebilen, danışmanlık, araştırma ve yayınları ile geleceğin şekillenmesinde rol alarak, üniversitemizin 

gelişimine katkı sağlayan bir birim olmaktır.ADRESK.S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 46100 Avşar Kampüsü,Kahramanmaraş, Türkiye
TELEFON00903442801381
FAX00903442191042
E-POSTArerturk1974@hotmail.com (ksubiyoloji@gmail.com)Web: http://biyoloji.ksu.edu.tr/


E-posta: ksubiyoloji@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/KSUBiyoloji

Twitter: https://twitter.com/KSUBiyoloji

Youtube: http://www.youtube.com/user/ksubiyoloji

Pinterest: http://www.pinterest.com/ksubiyoloji 

Facebook Grubu: https://www.facebook.com/groups/ksubiyoloji/ 


Bilgi almak için her zaman soru sorabilirsiniz (ksubiyoloji@gmail.com
/ Do not hesitate to contact us (ksubiyoloji@gmail.com) if you have any further questions


DNA Günü

DNA Günü Tanıtım

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı